Hotline: 0931 79 92 92

Pháp lý lao động

//Pháp lý lao động

Công ty không tham gia bảo hiểm cho người lao động thì bị xử phạt như thế nào?

By |2019-10-28T05:53:54+00:00Tháng Mười 28th, 2019|Categories: Pháp lý lao động|Tags: |

Hỏi:  Xin chào Nguyên Luật, Tôi làm công nhân tại [...]

Người sử dụng lao động được phép ký bao nhiêu hợp đồng xác định thời hạn

By |2019-09-09T09:59:42+00:00Tháng Chín 9th, 2019|Categories: Pháp lý lao động|Tags: |

Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi là nhân viên công [...]

Hậu quả pháp lý người sử dụng lao động sa thải người lao động trái pháp luật

By |2019-09-07T06:05:17+00:00Tháng Chín 7th, 2019|Categories: Pháp lý lao động|Tags: |

Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi được Công ty X [...]