Miễn thị thực đối với người nước ngoài trong những trường hợp nào?

By |2019-12-13T08:24:44+00:00Tháng Mười Hai 13th, 2019|Categories: Dịch vụ pháp lý, Tư pháp hộ tịch|Tags: , , |

Miễn thị thực đối với người nước ngoài kể từ [...]