Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi gây thiệt hại cho công ty

Hỏi:

Xin chào Quý luật sư Nguyên Luật.

Tôi làm việc tại công ty X từ năm 2010. Ngày 30.5 vừa qua, tôi có làm hư hỏng dây kéo thiết bị dây chuyền sản xuất làm xưởng phải tạm ngừng hoạt động trong 02 ngày để sửa chữa. Sau đó, công ty buộc tôi phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng, được khấu trừ vào tiền lương hàng tháng. Quý luật sư vui lòng cho tôi hỏi công ty buộc tôi bồi thường thiệt  hại như vậy là đúng hay sai? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào Quý khách hàng! Cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với dịch vụ pháp lý của Nguyên Luật. Chúng tôi cung cấp ý kiến pháp lý như sau:

Theo Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 quy định về bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 130. Bồi thường thiệt hại

  1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

  1. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Do đó, khi anh có hành vi gây thiệt hại tài sản của công ty do lỗi sơ suất và nếu mức thiệt hại không vượt quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định được áp dụng tại nơi anh làm việc, thì anh phải bồi thường ít nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào lương.

Mức khấu trừ tiền lương được quy định tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2012:

“Điều 101. Khấu trừ tiền lương

  1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.
  2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.
  3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.”

Trong trường hợp này, công ty buộc anh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng cách khấu trừ tiền lương hàng tháng, tuy nhiên, anh chưa cung cấp thông tin rằng tổng thiệt hại là bao nhiêu, nên Nguyên Luật không tính được cụ thể số tiền bồi thường mà anh có trách nhiệm với công ty.

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!