Cách ký tên, đóng dấu đúng luật vào văn bản theo NĐ 30/2020/NĐ-CP

By |2020-04-09T15:06:58+00:00Tháng Tư 9th, 2020|Categories: Điểm tin|Tags: , , , |

Điều 24 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con [...]