Mức chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020 cho công chức tại TP. HCM

By |2020-02-19T09:18:28+00:00Tháng Hai 19th, 2020|Categories: Dịch vụ pháp lý, Điểm tin, Pháp lý lao động|Tags: , , , |

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chi trả thu [...]