Hotline: 0931 79 92 92

cho thuê lại lao động

/Tag: cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

By |2019-11-14T14:58:59+00:00Tháng Mười Một 14th, 2019|Categories: Giấy phép con|Tags: , , , , |

Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi muốn thành lập công [...]

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có phải xin giấy phép cho thuê lại lao động?

By |2019-12-06T06:34:42+00:00Tháng Mười Một 14th, 2019|Categories: Dịch vụ pháp lý, Điểm tin, Pháp lý doanh nghiệp|Tags: , , |

Công ty Nguyên Luật nhận được yêu cầu tư vấn [...]

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

By |2019-11-13T15:42:56+00:00Tháng Mười Một 13th, 2019|Categories: Thủ tục hành chính|Tags: , , |

Cho thuê lại lao động là một trong những ngành [...]