Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm với tư cách là người giám hộ đương nhiên

By |2019-11-22T21:11:57+00:00Tháng Mười Một 22nd, 2019|Categories: Pháp lý hôn nhân gia đình|Tags: , , |

Hỏi: Xin chào Nguyên Luật, Thời gian này, vợ tôi [...]