Có được gia hạn nộp thuế do dịch bệnh Covid-19?

By |2020-04-05T08:39:38+00:00Tháng Tư 5th, 2020|Categories: Dịch vụ pháp lý, Điểm tin, Kế toán - Thuế|Tags: , , |

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã [...]