Miễn thị thực đối với người nước ngoài kể từ 01/07/2020

Kể từ ngày 01/7/2020, sẽ mở rộng trường hợp được miễn thị thực đối với người nước ngoài.

Các trường hợp miễn thị thực đối với người nước ngoài

Nguồn Internet

Cụ thể, theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 đã bổ sung các trường hợp được miễn thị thực. Cụ thể như sau:

  1. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  2. Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của Luật này.
  3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
  4. Vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
  5. Theo quy định tại Điều 13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp đơn phương miễn thị thực).
  6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Theo Thư viện pháp luật