Người lao động ngừng việc do đi cách ly: Hưởng lương

ít nhất bằng lương tối thiểu vùng

 

Theo đó, NLĐ phải ngừng việc do dịch Covid- 19 thì NLĐ và doanh nghiệp thỏa thuận về tiền lương ngừng việc. Mức lương phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ LĐTB&XH.

Quy định nêu trên áp dụng đối với:

+ NLĐ là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại DN làm việc theo yêu cầu của CQNN;

+ NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

+ NLĐ phải ngừng việc do DN không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những NLĐ khác trong cùng DN, bộ phận DN đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại DN làm việc.

Theo TVPL