Hỏi: 

Xin chào Nguyên Luật,

Tôi và một số người bạn đang có ý định góp vốn, thành lập một Công ty quản lý quỹ tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Cho tôi hỏi vốn pháp định cần góp là bao nhiêu và những điều kiện, thủ tục về giấy tờ gì để có thể thành lập được công ty quản lý quỹ?

Trên đây là thắc mắc của tôi. Mong được Luật sư giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào Quý khách hàng! Cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với dịch vụ pháp lý của Nguyên Luật. Chúng tôi cung cấp ý kiến pháp lý như sau:

I/ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ:

  1. Hình thức công ty:

Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Vì vậy, khi chúng ta muốn thành lập công ty thì chúng ta có hai loại hình công ty để lựa chọn: công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2. Các điều kiện:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Chứng khoán 2006 thì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ bao gồm:

– Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

– Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

– Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ.

3. Vốn pháp định:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng Việt Nam.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Các tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ và có nhu cầu thì sẽ được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ.

Lưu ý, Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ ở đây cũng đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty quản lý quỹ đó luôn.

Mặt khác, Để được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ thì các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

KẾT LUẬN: Trường hợp trên của bạn thì bạn và những người bạn của mình có thể thành lập công ty quản lý quỹ. Chúng ta sẽ thành lập công ty dưới loại hình công ty TNHH công ty Cổ phần, tùy theo sự lựa chọn của bạn, vốn pháp định bắt buộc là từ 25 tỷ đồng trở lên.

Bạn có thể tham khảo chi tiết về thủ tục thành lập công ty như sau:

Trên đây là nội dung tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!