HỎI:

Xin chào Nguyên Luật!

Gia đình tôi đã sinh sống ổn định, không tranh chấp trên mảnh đất này được hơn 50 năm. Năm 2015 gia đình tôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được cấp. Tuy nhiên, một người trong dòng họ đem giấy trích lục bản đồ cũ từ 1936 chứng minh nguồn gốc sử dụng đất của gia đình tôi đứng tên một người khác. UBND thành phố ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận của gia đình tôi. Việc thu hồi giấy chứng nhận trên là đúng hay sai? Gia đình tôi có quyền kiện để đòi quyền lợi của mình không?

TRẢ LỜI:

Chào Quý khách hàng! Cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với dịch vụ pháp lý của Nguyên Luật. Chúng tôi cung cấp ý kiến pháp lý như sau:

  1. Về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của UBND thành phố:

Luật đất đai 2013 có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2014 có quy định về quy trình thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ tại khoản 3 Điều 106 như sau:

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp của gia đình bạn có thể đã được UBND thành phố xem xét thuộc vào điểm d khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 – không đúng nguồn gốc sử dụng đất. Tuy nhiên, Quyết định của UBND thành phố thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ mà không có kết luận của cơ quan thanh tra, kết quả giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bạn và người đứng tên trong giấy trích lục bản đồ từ năm 1963 của cơ quan có thẩm quyền là không đúng với quy trình thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ được quy định theo pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP khi hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ cũng quy định cơ quan có thẩm quyền thu hồi phải kiểm tra lại nếu phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai và có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ.

  1. Quyền lợi của người sử dụng đất khi bị thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định:

Vì UBND thành phố đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ không đúng với trình tự, thủ tục mà pháp luật về đất đai quy định nên gia đình bạn có quyền khiếu nại đến UBND thành phố về quyết định này căn cứ vào điểm đ khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai:

“Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”

Như vậy, đối với trường hợp này gia đình bạn có quyền khiếu nại theo pháp luật về khiếu nại để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

Nguyên Luật với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và tham gia trong các quá trình làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Nếu Quý khách có nhu cầu hoặc thắc mắc liên quan đến đất đai, hãy đến và trao đổi với Nguyên Luật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất thông qua:

Hotline: 0931.177.377 hoặc Email: luatsu@nguyenluat.vn

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!