Hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi có anh trai hiện đang chấp hành án tù treo 6 tháng nhưng muốn góp vốn làm ăn với tôi. Luật sư cho tôi hỏi anh trai tôi có được góp vốn làm ăn chung với tôi được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào Quý khách hàng! Cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với dịch vụ pháp lý của Nguyên Luật. Chúng tôi cung cấp ý kiến pháp lý như sau:

I/ Theo quy định tại điểm e, khoản 2, khoản 3, điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

II/ Đồng thời khoản 18, điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Do bạn không nêu rõ loại hình doanh nghiệp nên chúng tôi tư vấn cho bạn một số trường sau:

  • Doanh nghiệp của bạn là Công ty cổ phần thì anh của bạn vẫn có quyền góp vốn vào công ty dưới dạng là cổ đông góp vốn.
  • Doanh nghiệp của bạn là Công ty hợp danh thì anh của bạn vẫn có quyền góp vốn vào công ty dưới dạng là thành viên góp vốn.
  • Doanh nghiệp của bạn là Công ty TNHH thì anh của bạn không thể góp vốn.

Vì khi anh của bạn của bạn góp vốn vào công ty TNHH thì sẽ là thành viên hội đồng thành viên. Mà theo quy định tại khoản 18, điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thành viên hội đồng thành viên là người quản lý doanh nghiệp. Mà theo quy định tại khoản 1, điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì người đang chấp hành án phạt tù không được là người quản lý doanh nghiệp.

Nếu bạn còn nhiều vướng mắc trong vấn đề trên, hãy đến và trao đổi với Nguyên Luật để được tư vấn tận tình nhất thông qua Hotline: 0931. 177. 377 (Luật sư Trung) hoặc Email: Luatsu@nguyenluat.vn.

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật,

Trân trọng!