Hỏi:

Xin chào Nguyên Luật!

Công ty tôi chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản, Ngày 02/1/2019 Công ty tôi giao kết hợp đồng mua bán với Công ty A, hợp đồng có giá trị là 600 triệu, Công ty A đã trả 80% còn lại 20% sau khi thanh lý hợp đồng. Trong vòng 2 tuần kể từ ngày hai bên ký văn bản thanh lý hợp đồng đến nay đã quá hạn 2 tuần Công ty A vẫn không thanh toán. Vậy trong trường hợp này Công ty tôi có thể khởi kiện được không ? Trong hợp đồng có ghi rõ “Nếu bên mua không thanh toán đúng thời hạn thì phải thanh toán lãi 0.2% / ngày theo lãi suất ngân hàng, như vậy hợp đồng trên có hợp lý không?

Trả lời:

Chào quý khách hàng! Cảm ơn sự quan tâm của Qúy khách hàng đối với dịch vụ pháp lý của Nguyên Luật. Chúng tôi cung cấp ý kiến pháp lý như sau:

Thứ nhất, nếu như bên đối tác không chịu thanh toán theo hợp đồng thì bạn có thể làm đơn kiện ra Tòa án. Vì theo quy định tại khoản 1 Điều 30 BLTTDS 2015 quy định nên bạn có quyền khởi kiện ra tòa để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty bạn.

Căn cứ Điều 30 BLTTDS 2015 quy định:

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

  1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận”

Thứ hai. Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu bên mua không thanh toán đúng hạn, thì sẽ phải thanh toán tiền lãi 0.2% theo lãi suất ngân hàng.

Theo Điều 306 Luật thương mại 2005 quy định:

“Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, điều luật quy định “tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường” nên việc yêu cầu Công ty A thanh toán lãi chậm trả bạn cần chuẩn bị xác định mức lãi chậm trả trung bình của ít nhất 03 ngân hàng tại địa phương. Và hướng này cũng đã từng được Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao áp dụng trong quyết định số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15/3/2013. Cụ thể trong trường hợp này, hai bên thỏa thuận 0,2% lãi chậm trả theo lãi suất ngân hàng thì thỏa thuận này phù hợp theo pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!